October 30, 2018

Visuell identitet for BoligBanken: Hvordan vi utviklet en konkurransedyktig profil for den nyetablerte utfordreren

Etter at BoligBanken fikk konsesjon til å drive bankvirksomhet, kontaktet de Graphiq for å etablere en logo og visuell identitet verdig en innovativ virksomhet som skal utfordre bankene som dominerer markedet i dag.
Ingrid Vervik Salte
Content Manager
BB-logo-RGB_color-1line

Om BoligBanken

  • BoligBanken er en nyetablert bankvirksomhet som fikk konsesjon fra Finanstilsynet i 2019.
  • Initativtakerne er de tre boligbyggelagene BORI, NBBO og ABBL, som forvalter mer enn 1400 boligselskaper i Akershus, Buskerud og Østfold.
  • BoligBanken tilbyr finansiering og kapitalforvaltning for borettslag og boligsameier, og er en utfordrer til tradisjonelle banker.

Utfordringen

BoligBanken ble etablert som en spesialisert bankvirksomhet som skal bidra til å redusere kapitalkostnadene for borettslag og boligsameier. Den nyetablerte virksomheten trer inn i et marked som omfatter over en halv million boliger. OBOS-banken er i dag eneste aktør som spesialiserer seg innen finansiering til borettslag og sameier. OBOS-banken har i dag ca 42% av dette markedet og BoligBanken vil derfor utfordre storbankene på resterende marked.

Med en klar idé om virksomhetens visjon, var utfordringen å utvikle en visuell identitet som gjenspeilet dette. COO Edel-Helene Thingstad forteller at BoligBanken var i kontakt med en rekke byråer før de landet på et samarbeid med Graphiq. “Jeg opplevde at Graphiq hadde en modell som var enklere å forholde seg til, og at de virkelig forstod behovet vårt og kunne imøtekomme det på en kostnadseffektiv måte”, sier hun.

Designprosessen

Basert på BoligBankens behov, ble de koblet opp med designer og illustratør Thomas, som har lang erfaring med utvikling av logo og visuell identitet. Et innledende møte om BoligBankens funksjon og visjon la grunnlaget for designprosessen. Edel-Helene forteller at Thomas gjorde grundig research og virkelig forstod hvilket behov de hadde. Thomas selv, beskriver briefingen og forarbeidet som den viktigste delen av en designprosess.

“For meg er det viktig å få innsikt i virksomheten og konkurrentene, i tillegg til et inntrykk av kundens visuelle preferanser. Leveransen skal ha strategisk forankring, samtidig som den er estetisk appellerende.” - Designer Thomas

Thomas har erfart at et omfattende forarbeid resulterer i færre iterasjonsrunder før kunden er fornøyd. Han begynte skisseringen med fonter, farger og utforminger, og presenterte tre ulike forslag til logo for BoligBanken. De valgte å gå videre med ett av forslagene, og videre utviklet han flere ulike versjoner med utgangspunkt i kundens kommentarer, før det endelige resultatet var klart.

BB-logo-overview (2)
Logo-skisser

Edel-Helene skryter av samarbeidet med Thomas, og forteller at de hadde god dialog gjennom hele prosessen. "Jeg opplevde at han var veldig mottakelig for innspill, og strakk seg langt for å levere det vi ville ha. Vi fikk akkurat det vi var ute etter", sier hun. Thomas på sin side, beskriver BoligBanken som en nytenkende kunde som i stor grad hadde tillit til hans vurderinger som designer. De anser begge samarbeidet som spesielt godt og suksessfullt.

Resultatet

Den endelige logoen er en moderne representasjon av hvem BoligBanken er, hvor de tre takene symboliserer de tre boligbyggelagene som dannet virksomheten og samtidig referer til boligmarkedet de opererer i. Valg av farge, font og utforming reflekterer virksomhetens verdier knyttet til innovasjon, profesjonalitet og trygghet. I tillegg til logo, inkluderer leveransen retningslinjer for den visuelle identiteten.

Retningslinjene har gjort det enkelt å formidle internt og til utviklere av digitale plattformer, sier Edel-Helene. Thomas mener at det er viktig å levere retningslinjer for at kunden skal kunne bruke logoen riktig uavhengig av han som designer. Edel-Helene forteller at BoligBanken er utrolig fornøyde med resultatet og at de har fått gode tilbakemeldinger fra viktige interessenter. Vi ønsker BoligBanken lykke til videre, og ser fram til nye, spennende prosjekter.

Boligbanken -1
Design-retningslinjer

Trenger du en ny logo og visuell identitet? Vi kobler deg med den den riktige designeren tilpasset ditt behov. Send oss en uforpliktende forespørsel, da vel!

Connect with an independent creative today

Get started with my project