October 30, 2018

Graphiq henter kapital for å endre arbeidsmarkedet

Levde på studielån, brød og havregryn: Nå henter Graphiq millioner til kunstig intelligens for frilansmatching
Jakob Palmers
Co-Founder & CEO

Arbeidsmarkedet er i endring

Dagens arbeidsmarked er i stor endring og en rapport fra EFIP, viser 45% vekst i frilansere i Europa. Disse frilanserne bli ofte referert til som individuelle profesjonelle. Mennesker med høy faglig kompetanse som jobber for seg selv uten å ansette andre. Det er alt fra journalister og designere, til IT konsulenter og digitale rådgivere.

Samtidig endrer digitaliseringen hvordan vi jobber. Før var man avhengig av å møte opp på samme arbeidsplass hver dag for å gjøre jobben, men internasjonale selskaper som Automattic og Zapier viser at dette ikke er nødvendig. Du kan jobbe fra hvor som helst med en pc og wi-fi.  

Alle industrier i Norge blir utfordret av digitalisering. Alt fra sensordata for optimalisering av vareflyt til UBER som endrer hvordan mennesker kommer seg fra A til B. Med digitalisering i privat og offentlig sektor stilles det nye krav til hvordan produkter og tjenester skal fremstå, utvikles og innhold som må produseres. Digitaliseringen fører med seg utallige nye designbehov, men hvordan skal disse behovene løses på en effektiv måte når leverandørsiden ikke er digitalisert?

Hvordan skal vi digitalisere?

Selskaper endres ikke raskt nok og alle er redd for å oppleve et Kodak-moment. Kommunal- og moderniseringsminister, Jan Tore Sanner, peker på at “ledere i privat og offentlig sektor må forstå endringene som skjer.”

Det er nå et enormt behov for å omstille hvordan selskapene jobber med designprosjekter. Før hadde man i beste fall en in-house avdeling med designere og jobbet med et byrå. Denne strukturen kunne løse alle oppgavene som måtte gjøres. Med digitalisering er det et hav av nye oppgaver som må løses. Disse oppgavene passer ikke inn i den tradisjonelle arbeidsflyten.

Og design har blitt viktigere enn noen gang. Ikke som en pyntegjenstand i sluttfasen i et prosjekt, men i startfasen for å definere hva man skal lage.

For at selskaper skal kunne tilpasse seg endringene både i arbeidsmarkedet, men også innen design kreves det en digitalisering av disse prosessene også.

Digitalisering gir effektivisering

Graphiq bygger en digital infrastruktur som knytter store selskaper og det beste designtalentet sammen. Etter to år i markedet, samarbeid med alt fra små selskaper til aktører som TINE og DNB vet vi hva som må til for å levere gode designprosjekter.

Graphiq digital infrastruktur design


- For oss har det vært viktig å bygge stein på stein fra dag én for å gjøre kundene fornøyd. Vi har fokusert på at alle prosjekter skal bli vellykket, lyttet til forbedringsmuligheter og tatt dette med til tegnebordet, sier designansvarlig Erik Sandsmark

Frem til nå har Graphiqs plattform vært en kombinasjon av automatiserte prosesser og manuelle oppgaver for å matche designtalent med oppdragsgivere. Det er denne prosessen Graphiq nå skal automatisere i større og større grad.

Styrker eiersiden med riktig kompetanse

Vi har nå hentet inn 2,9 millioner kroner fra private investorer. Sagene Tech Ventures, Anniken Fjelberg og Newmark Capital er blant investorene. Magnus Jepson har også investert i denne runden – en av gründerne bak WooThemes & WooCommerce, som ble solgt til Automattic i 2015.

- Nå henter vi kapital fra folk med lang bransjeerfaring for å videreutvikle teknologien, som skal gjøre samarbeidet mellom designtalent og store selskaper enda lettere, sier Jakob Palmers.

Basert på data fra designprosjekter, research med kundene og systematisk testing har de en plan for hvordan skalere Graphiq internasjonalt og levere rå designprosjekter hver eneste gang.

- Det helt essensielle ved et designprosjekt er for en kunde å forklare de tankene man har i hodet sitt, men det å få tankene ned på papir er krevende. Designeren har en like stor utfordring med å tolke kundens tanker. Med nye gjennombrudd innenfor maskinlæring har vi utarbeidet en teoretisk modell for å gjøre overføringen bedre, forklarer teknologisjef Frede Fardal.

Det vil ikke bare handle om å koble riktig designer med kunde, men også hjelpe designer og kunde underveis med prosjektstyring. Palmers viser til at flere og flere selskaper jobber prosjektbasert og er avhengig av å få inn talent utenfra.- Vi vil bygge virtuelle designteam, der vi kobler talentfulle designere med rådgivere som styrer teamene. Basert på input og data om hva kundene har likt tidligere, vil Graphiqs plattform koble frilansere som forstår målgruppen, matcher kundens personlighet og kultur og dermed er best rustet til å gjøre en god jobb.

Hittil har Graphiq hatt Norge som fokus, men ser allerede til internasjonale markeder for videre vekst.

- Nå leter vi etter ti nye store strategiske partnerkunder som ønsker å digitalisere seg. Vi ansetter også to nye nøkkelpersoner for å bygge opp salg- og markedsorganisasjonen. De neste tolv månedene er det beinhardt fokus på det norske markedet, men etter dette er Tyskland en av de spennende markedene vi ser til, avslutter Jakob Palmers.

Connect with an independent creative today

Get started with my project