December 16, 2019

Frilanserens rolle i den moderne organisasjonen

Stadig flere arbeidstakere velger å frilanse, samtidig som stadig flere virksomheter begynner å se fordelene med å ansette frilansere. Her er hvordan du skaper en kreativ og moderne virksomhet som med hjelp av frilansere kan ligge i forkant.
Cassandra Stridh
Content Manager

Flere og flere virksomheter har begynt å se fordelene med å jobbe med frilansere og se bort ifra det mer klassiske ansettelsesforholdet. Om dette er noe du ikke har fått med deg, er det bare å gå innom en hvilken som helst kaffebar for å se at frilanskulturen bokstavelig talt blomstrer. I mangel på et eget kontor er det nemlig her du finner dem; framfor dataen sin, i full gang med å bygge opp porteføljen og utvide ekspertisen sin.


I dag velger mange organisasjoner å benytte frilansere for spesifikke prosjekter, som de selv ikke har tilstrekkelig kunnskap om eller tilstrekkelig tid til. Da dette arbeidsforholdet kan være fordelaktig for både frilanseren og organisasjonen, gjør det situasjonen til en vinn-vinn.


“Jeg skulle ønske jeg visste om Graphiq for 10 måneder siden. Da hadde jeg unngått å kaste bort en substansiell mengde tid og penger på et tradisjonelt designbyrå som ikke hadde den rette kompetansen…” - Erik Bergamini, CEO & Co-founder, Pundit AS


Frilans er fremtiden

Ifølge Forbes kommer 50% av arbeidsmarkedet til å bestå av frilansere så snart som i år 2027. I USA står frilansere i dag for 35% av arbeidskraften, og i EU utgjør de 16%. Alt tyder på at trenden kommer til å fortsette og markedet kommer til å fortsette å vokse i flere andre land.Teknologiens utvikling har muliggjort den frilansende livsstilen og tatt bort mange hinder som tidligere har eksistert, framfor alt når det kommer til kommunikasjon.


Organisasjoner kan, gjennom å benytte seg av frilansere for enkelte prosjekter, få den ekspertisen de trenger under både kortsiktige og langsiktige perioder. Muligheten til å ta inn noen utenforstående for å løse et problem som krever en viss spisskompetanse, er lønnsomt for organisasjoner fra flere ulike perspektiver. Dette gjelder særlig spesifikke prosjekter som kanskje bare trengs midlertidig og ikke krever en full tjeneste. Prosessen for å finne frilansere går raskere enn hva den tradisjonelle rekrutteringsprosessen gjør. Å kunne benytte seg av frilansere kan derfor være veldig kostnadseffektivt, uten å nødvendigvis gå på bekostning av kvaliteten.


Det grenseløse mediesamfunnet, som ofte benevnes med negativ ordlyd, kan i dette tilfellet være noe veldig positivt. Å jobbe med frilansere innebærer færre begrensninger og et stort tilbud av kunnskap innen både spesifikke og generelle områder. Kommunikasjonen er både rask og enkel, og den kan dessuten strekke seg over hele verden. Dette innebærer at organisasjoner dels kan nå ut til flere kunder, men også at tilbudet ikke lenger er begrenset til et spesifikt område. Det er heller ikke begrenset til en spesifikk tidssone, og i dag finnes flere eksempler på virksomheter som arbeider i team som strekker seg over flere ulike land og tidssoner.


For frilanseren er fordelene mange. For det første så er det et veldig fritt yrke som ikke er bundet til noe sted eller tid. Å unngå en klassisk 09-17 jobb er for mange grunn nok til å søke seg til den frilansende livsstilen. Gjennom muligheten til å jobbe med flere ulike virksomheter og prosjekter samtidig, skaffer frilansere seg en bred erfaring som blir et tilbud å ta med seg inn i neste prosjekt. Å være online minsker dessuten kostnadene for alle innblandede, og du kan være online overalt. Dette innebærer at pendlingen blir et minne blott, og er på sett og vis også positivt fra et miljøperspektiv.


Så, om frilansere gjør at organisasjoner sparer tid og ressurser, bidrar med spisskompetanse og til og med kan ses som fordelaktig for miljøet, så gjenstår det bare noen spørsmål rundt hvordan organisasjoner kan forsikre seg om et fremgangsrikt samarbeid og anvendelse av frilanstjenester.


Verktøy

Det viktigste av alt er å benytte seg av tydelig kommunikasjon og tydelige retningslinjer. Du vil ikke at frilanserne dine skal gå glipp av informasjon som de hadde fått om de hadde befunnet seg på kontoret. Derfor gjelder det å være proaktiv og få frilanserne til å kjenne seg som en del av teamet. Det finnes mange ulike verktøy som strukturerer arbeidet og letter kommunikasjonen. Vi har listet opp noen nedenfor.


Kommunikasjonsverktøy

Slack er et effektivt kommunikasjonsverktøy som gir deg muligheten til å kommunisere i både private chatter og gruppechatter. Slack gir temaet ditt muligheten til å kommunisere på en sømløs måte, holde hverandre oppdaterte, stille kjappe spørsmål, og ja, faktisk gjøre alt som kreves for å kunne arbeide som et team.


Google Hangouts er en annen kommunikasjonsplattform som muliggjør kommunikasjon via både chat, talesamtale og videosamtale, og flytter de fysiske møtene online. Det finnes egentlig ingenting som kan erstatte ansikt-til-ansikt-kommunikasjon, men det nærmeste du kommer er gjennom videosamtale. Til slutt har vi selvsagt mailen som forblir et viktig verktøy for å kommunisere, de øvrige kommunikasjonsplattformene til tross.


Prosjektledelsesverktøy

Takket være teknologiens utvikling finnes det i dag mange ulike plattformer og måter å strukturere og organisere prosjekter på en effektiv måte. Et eksempel er Airtable, som er et fleksibelt verktøy som kan brukes i mange ulike tilfeller. Airtable er likevel mest kjent for sin evne til å planlegge, organisere og la hele teamet følge utviklingen for ulike prosjekter.

Airtable gir deg en tydelig oversikt over arbeidsoppgaver


Trello er også et verktøy som letter planlegging og organisering, samt gir et tydelig overblikk over hva som skal gjøres og hva som er på gang. Trello kan til og med kobles sammen med andre verktøy som Slack, Google Drive og så videre, for en mer sømløs kommunikasjon.

Trello holder teamet sitt strukturert gjennom “boards”


Asana er et lignende verktøy som kan benyttes for å se til at ingenting faller mellom stolene - sette deadlines for prosjekt, tildele oppgaver til team-medlemmer, med mer. Det finnes med andre ord flere ulike verktøy du kan anvende deg av. Det viktigste er å finne et verktøy som fungerer for deg og ditt team, og som inneholder de funksjonene som dere er mest avhengig av.


Hvordan finner man frilansere?

“Fra idé til leveranse har Graphiq-plattformen sikret et perfekt samarbeid. Jeg ble matchet med en talentfull illustratør som leverte både ikoner og illustrasjoner i løpet av bare noen dager. All designen var i linje med vår nye merkevareprofil, og sikret at vår visuelle kommunikasjon var oppdatert.” - Gøril Karstad, Sjef for internkommunikasjon, Handelshøyskolen BI


Avhengig av din organisasjons behov, kan det være klokt å benytte seg av frilansere. Virksomheter bør sikte på å bygge opp et nettverk av frilansere hvis ekspertise kan anvendes ved behov, men det finnes såklart mange måter å gjøre det på. Å finne rett frilanser kan være tidkrevende, men det trenger ikke være det. Det finnes mange plattformer som kobler frilansere og virksomheter, hvorav Graphiq er en av dem. Vår jobb er å matche rett frilanser med rett organisasjon for å garantere et framgangsrikt samarbeid. For å finne de beste er vi derfor veldig nøye i vårt utvalg av frilansere. Det trenger altså ikke være så vanskelig. Kikk innom vår portefølje for å se våre case-studier med organisasjoner som har valgt å benytte seg av våre frilansere for sine prosjekter.

Connect with an independent creative today

Get started with my project